Goda Gud

Av Jan Oberg

🇸🇪 Goda Gud, och det ska hon säga ?? !!
– Det är viktigt från regeringens sida i en sådan här situation att agera kallt. Överväga noggrant vilka mått och steg man ska vidta..”
Vem var det som utan konsekvensbedömning, i panik och med populistiskt argument om att vi älskar Sverige skickade iväg ansökan till NATO – också utan att ha tänkt på Turkiets eventuella roll? Utan verklig samhällelig debatt och med 47% för medlemsskap?
Det var dåvarande statsminister Magdalena Andersson.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: